Annual Programs 

INFORMATION

PICO Junior 

Junior03.gif

 גילאים ד׳-ו׳  | משך הפעילות 90 דקות20 מפגשים מחיר- 2150 ₪*

תכנית טכנולוגית מדעית לתלמידי כיתות ד׳-ו׳ מובילים. במהלך המפגשים יכירו המשתתפים את עקרונות הקוד הפתוח, ילמדו מידול ועיצוב בתוכנות תלת מימד, יתכנתו אפליקציה, יתנסו באלקטרוניקה בסיסית ויקיימו ניסויים מדעיים בכימיה. בנוסף לאלו, נלמד את עקרונות מודל Design Thinking, פתרון בעיות, נשמע הרצאות TED מרתקות ונערוך ניסויים שונים.

   בין הנושאים בהם נעסוק בתכנית:

 • ​כימיה, זיהוי פלילי

 • ​תכנון דו מימדי וחיתוך לייזר

 • ​מידול, סריקה והדפסת תלת מימד

 • ​בניית אתר

 • אלקטרוניקה בסיסית

* הנחה תינתן למתאימים |התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתוכנית

 

  PICO Junior+

 גילאים ה׳-ו׳  | משך הפעילות 90 דקות20 מפגשים מחיר- 2150 ₪*

תכנית המשך טכנולוגית מדעית לבוגרי תכנית PICO Junior. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ה׳-ו׳ מצטיינים ומובילים חברתיים. במהלך המפגשים יחזקו וישכללו המשתתפים את יכולותיהם בפיתוח רעיון למוצר, עמידה מול קהל, Design Thinking ועוד, כל אלו דרך התנסות מעשית וחווייתית.

    בין הנושאים בהם נעסוק בתכנית:

 • אסטרונומיה, מדעי החלל

 • ​תכנון דו מימד וחיתוך לייזר

 • מידול, והדפסת תלת מימד

 

 

 • Makey Makey

 • נגרות

* הנחה תינתן למתאימים |התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתוכנית

Junior+.gif
 

PICO Kids 

 גילאים ז׳-ח׳  | משך הפעילות 90 דקות20 מפגשים מחיר- 2150 ₪*

 

   בין הנושאים בהם נעסוק בתכנית:

 • ביולוגיה, רפואה

 • חיתוך לייזר בתוכנת דו-מימד

 • מידול והדפסת תלת מימד

תכנית טכנולוגית מדעית לתלמידים בכיתות ז׳-ח׳, מצטיינים ומובילים חברתיים.

תכנית בת 20 מפגשים, המשלבת ילדים מצטיינים מבתי ספר שונים ברחבי העיר ועוסקת בתחומי היצירה הדיגיטלית בשילוב עם תכני מדע. נעסוק בפתרון בעיות תוך הבנת חשיבות הקבוצה, מקומו של הפרט בקבוצה, הגיוון בקבוצה וחלוקת תפקידים. שיאה של התכנית הינו המייקתון השנתי בו משתתפים הילדים ועוסק בנושאים טכנולוגיים חברתיים. 

 • בניית אפליקציה

 • Talk Like TED

 • VIDEOS FOR CHANGE

* הנחה תינתן למתאימים |התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתוכנית 

Kids.gif
 

PICO Leadership

 גילאים ח׳-ט׳  | משך הפעילות 90 דקות20 מפגשים מחיר- 2150 ₪*

תכנית בוגרים עם דגש על מנהיגות ויוזמה. תכנית בת 20 מפגשים המיועדת לבוגרי תכניות PICO Kids השונות, ותעסוק בנושאים טכנולוגים-מדעיים מגוונים תוך שימת דגש מיוחד על תכני מנהיגות ערכית ליצירת דור המנהיגים הבא של ישראל.

   בין הנושאים בהם נעסוק בתכנית:

 • מנטורינג

 • מנהיגות ערכית

 • בניית צוות

 • VIDEOS FOR CHANGE

 • Talk like TED

 • מידול תלת מימד

 • תכנות

 • פיננסים

 • UX/UI

* הנחה תינתן למתאימים |התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתוכנית

Cricle_1.gif
 

PICO Ambassadors

 גילאים ט׳-י׳  | משך הפעילות 90 דקות20 מפגשים מחיר- 2150 ₪*

   בין הנושאים בהם נעסוק בתכנית:

 • VIDEOS FOR CHANGE

 • ​מנהיגות ערכית

 • דיפלומטיה 

 • Visual Communication

תכנית השגרירים של PICO Kids. 

תכנית בת 20 מפגשים לבניית עתודת מנהיגות לירושלים המיועדת לבוגרי תכנית PICO Leadership.  משתתפי התכנית יהוו את הבסיס למשלחות PICO Kids, תכנית חילופים עם בתי ספר בינלאומיים מובילים מהעולם. מטרת התכנית להעמיק את תחושת המסוגלות היזמית שלהם, כיחידים וכקבוצה ואת יכולתם לפעול בעולם ככח מוביל ויוזם חברתית וכלכלית, תוך פיתוח מיומנויות המאה ה-21, Problem Solving, Design Thinking, כישורי עבודת צוות ועוד.

 • תכנות 

 • מידול תלת מימד

 • ניהול תקציב

* הנחה תינתן למתאימים |התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתוכנית

Ambassdors.gif
 

PICO Creators

 גילאים י׳-יב׳  | משך הפעילות 90 דקות20 מפגשים מחיר- 2150 ₪*

תכנית הבוגרים של PICO Kids להכשרת מעצבי המציאות העתידית של ירושלים. תכנית בת 20 מפגשים שמטרתה הכשרת דור העתיד של היזמים הירושלמים סביב ערכים, יצירתיות, אחריות ומנהיגות. המשתתפים יפתחו פרויקטים שונים סביב מודל הקיימות של האו״ם ויכירו את האקוסיסטם הירושלמי בכדי להכינם למציאות וורסטילית, דינמית ויוזמת. המשתתפים ייקחו חלק בפרויקטים גלובליים בשיתוף עמיתים ממדינות שונות, יתנסו בהדרכת הקבוצות הצעירות של PICO Kids וישתתפו בהובלת תהליכים בתוך הארגון.

Creators.gif

 • פיננסים

 • מפגשים עם יזמים מובילים

 • ניהול פרויקט

   בין הנושאים בהם נעסוק בתכנית:

 • מודל הקיימות של האו״ם

 • מנטורינג והדרכה

 • ייצור דיגיטלי מתקדם

 • איך אופים פיצה מושלמת

* הנחה תינתן למתאימים |התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתוכנית