PICO Ambassadors כחלק מתהליך התפתחות וחשיבה פורצת גבולות, ייסדנו בשנת 2018 את תכנית PICO Ambassadors, תכנית חילופים בשיתוף בתי ספר בינלאומיים מובילים בעולם, במסגרת סמינר קיץ. אינטראקציה בין ילדים מישראל לבין ילדים מרחבי העולם המתעניינים בטכנולוגיות מתקדמות, והתנסות מעשית משותפת בפתרון בעיות עולמיות, תורמת ליצירת קשרים ומחזקת את הזיקה של המשתתפים לאג׳נדה הערכית של PICOKids ולירושלים. התהליך הפדגוגי הכולל הכרת תרבות חדשה, עבודה בצוות רב-תרבותי, חשיפה לתהליכי עבודה שונים והתנסות מעשית בפתרון בעיות, מייצרת חוויה מכוננת אצל המשתתפים.

ammbasadors

 AMBASSADORS GALLERY

ALK_0034
ALK_9962
ALK_7938
ALK_9985
ALK_9876
ALK_0991
ALK_6569
ALK_7141
ALK_7506
ALK_0661
ALK_0859
ALK_6669

Yad Harutsim Street 4, Jerusalem  9342142

Tel : 054-256-7337 | info@picokids.org

Artboard 1@300x.png
Artboard 1 copy 2@300x.png
Artboard 1 copy@300x.png